Food Health Standards

Fri, Oct 4, 2019
food
#Food #Health Standards #Organic #Food Health #Health Warnings #legal

##Food Health Standards

Legal use of the following campaign was restricted by the swedish government, in claims described here

https://debunkingdenialism.com/2016/05/31/coop-sued-for-misleading-the-organic-effect-marketing-campaign/ . primary source: https://archive.is/7NGE3#selection-39.6-557.34

Marknadsdomstolen 2016-05-27 KÄRANDE: KTF Organisation Aktiebolag, 556468-2325, (”Svenskt Växtskydd”) Box 5501 114 85 Stockholm OMBUD: Advokaten Stefan Brandt Lindskog Malmström Advokatbyrå KB Box 27707 115 91 Stockholm SVARANDE: Coop Sverige AB, 556710-5480, (”Coop”) c/o Coop inköp och logistik AB 171 88 Solna SAKEN: Vilseledande och otillbörlig marknadsföring Page 2 Svenskt Växtskydd får genom undertecknade ombud yrka och anföra följande beträffande Coops marknadsföring. 1. YRKANDEN 1.1 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop att vid marknadsföring av livsmedel använda de påtalade reklamfilmerna ”EKOEFFEKTEN”, ”THE ORGANIC EFFECT” och ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” eller andra framställningar med väsentligen samma utformning. 1.2 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop att vid marknadsföring av livsmedel på sätt som skett eller väsentligen samma sätt använda de påtalade studierna eller andra studier med väsentligen samma utformning. 1.3 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop vid marknadsföring av livsmedel på sätt som skett eller väsentligen samma sätt använda formuleringarna; 1.3.1 ”EKOEFFEKTEN”, 1.3.2 ”THE ORGANIC EFFECT”, 1.3.3 ”Vi äter insektsmedel”, 1.3.4 ”We´re eating pesticides”, 1.3.5 ”Studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än kemikalier var och en för sig”, 1.3.6 ”Especially if you consider that chemicals can be much more harmful when combined together than they are on their own”, 1.3.7 ”Det är många kemikalier som har lämnat deras kroppar”, Page 3 1.3.8 ”There were a whole number of chemicals removed from my kid’s bodies” 1.3.9 ”Redan efter några dagar hade halterna bekämpningsmedel sjunkit dramatiskt” 1.3.10 ”Den här undersökningen visar att valet av mat har betydelse och att du som konsument kan välja bort kemikalier i din vardag”, 1.3.11 ”Undersökningen visar att om man väljer ekologisk mat kan man minska halten av bekämpningsmedel i kroppen”, 1.3.12 “The study shows that choosing organic food can reduce the level of pesticides in the body” 1.3.13 ”När familjen gick över till ekologisk mat så sjönk både halten och antalet bekämpningsmedel” 1.3.14 “When the family switched to organic food, both the occurrence, and the number of pesticides were reduced”